flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

         Організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд визначає Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII (далі - Закон).

Систему судоустрою  України складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) Верховний Суд.

         Для розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.

 

         Відповідно до статті 21 Закону місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

         Відповідно до п.3 Прикінцевих та перехідних положень Закону районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

         Лубенський міськрайонний суд Полтавської області є місцевим загальним судом.

Відповідно до статті 22 Закону місцевий суд має такі повноваження:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

         Відповідно до статті 21Закону визначено, що місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

         З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

         Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

         Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.

         Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Згідно статті 24 Закону голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

         Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

         У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

         Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

         Частина 10 статті 20 визначає, що  у суді, кількість суддів у якому перевищує десять суддів, може бути обраний один заступник голови. Оскільки у Лубенському міськрайонному суді Полтавської області працює менше десяти судді, суддя на адміністративну посаду заступника голови суду не обирається.    завантажити

Законодавство, що визначає діяльність суду:

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ    завантажити

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"    завантажити

Закон України "Про доступ до публічної інформації"    завантажити

Закон України "Про запобігання корупції"    завантажити

Закон України "Про звернення громадян"    завантажити

Кримінальний процесуальний кодекс України    завантажити

Цивільний процесуальний кодекс України    завантажити

Кодекс України про адміністративні правопорушення    завантажити

Кодекс адміністративного судочинства України    завантажити

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ    завантажити

Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України    завантажити