flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Сплата судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави та сплата судового збору в іноземній валюті

Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" Державну судову адміністрацію України визначено стягуванем за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави.

Платіжні реквізити для добровільної сплати божниками судового збору за рішеннями про стягнення судового збору на користь держави в гривнях

Отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783
Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                
Рахунок отримувача UA798999980000031211256026001
Код класифікації доходів бюджету

22030106

Найменування коду класифікації доходів бюджету

Судовий збір (стягувачем є Державна судова адміністрація України)

Призначення платежу *;101;_________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір стягнутий з ___________ (ПІБ чи назва установи, організації з якої стягується судовий збір) на користь держави, за рішенням №_/_/__(номер рішення про стягнення судового збору)

При заповненні платіжного документа у графі "Код платника" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":

*;101;1234567890;Судовий збір, стягнутий з Іванова Івана Івановича на користь держави, за рішенням № 125/414/17

 

Платіжні реквізити для сплати судового збору в іноземній валюті

Одержувач коштів(beneficiary)

Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37567646
Валюний рахунок одержувача коштів (account) UA563223130000025133012855000                                                                                                                                                                                                                              
Банк отримувача коштів (beneficiary bank) Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ, Україна, (JSC, "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine)                                                                                                                                                                                                                            
S.W.I.F.T.

EXBSUAUX