flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

 

1.        Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Лубенським міськрайонний судом Полтавської області.
2.        Відповідальний працівник, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє про це керівника апарату Лубенського міськрайонного суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
3.        Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь- якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку 3.
4.        Обрахунок розміру відповідних витрат за вартістю визначає працівник апарату суду, відповідальний за надання таких відомостей.
5.        Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.
6.        Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, працівник апарату суду, відповідальний за надання таких відомостей, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
7.        Відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат.
8.        Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
9.        У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, працівник апарату суду, відповідальний за надання таких відомостей, робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію в Автоматизованій системі діловодства Суду в картотеці «Запити на інформацію».

 


Додаток №1 До Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію
(оплата здійснюється починаючи з 11 сторінки)

 

Послуга, що надається
Вартість 1 сторінкиу період 3 01 січня по 31 березня 2012 року
Вартість 1 сторінкиу період 3 01 квітня по 30 червня 2012 року
Вартість 1 сторінкиу період 3 01 липня по 30 вересня 2012 року
Вартість 1 сторінкиу період 3 01 жовтня по 30 листопада 2012 року
Вартість 1 сторінкиу період 3 01 грудня по 31 грудня2012 року
Копіювання або друк однієї сторінки документів формату А4 та меншого розміру
1,07
1,09
1,10
1,12
1,13
Копіювання або друк однієї сторінки документів формату АЗ та більшого розміру
2,15
2,19
2,20
2,24
2,27
Копіювання або друк однієї сторінки документів будь- якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
4,29
4,38
4,41
4,47
4,54

 

Додаток №2 До Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

 
Надавач послуг: Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
 
Реєстраційний рахунок: 31211206700011
 
МФО банку: 831019
 
Код ЄДРПОУ: 37710415
 
Платник:______________________________________
 

 
Додаток №3 До Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію
 
 

 

РАХУНОК №______

 

від «___» ______________ 201___ року

 

Найменування
Вартість виготовлення 1 сторінки (без ПДВ), грн.
Кількість
сторінок
од.
Ціна (без ПДВ), грн.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
Витрати на копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру
 
 
 
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 

 

Всього до сплати _________________________________________

  (сума прописом)

Виконавець: _________________     __________________________
(підпис)              посада (П.І.Б.)